سلام ، تقارن میلاد مسعود امام زمان (عج ) با عید نوروز ۱۴۰۰ را به فال نیک گرفته 🌺🌺
🗓تعطیلات نوروز بهترین فرصت است تا سالی که گذشت را به نقد بکشیم بررسی کنیم چه کردیم چه میزان به اهدافمان رسیدیم و ..📊
✍️✍️هدف گذاری برای سال جدید انجام دهیم ، برنامه ریزی کنیم تا
✅بعد تعطیلات برنامه ها را به سرعت عملیاتی کنیم 👏لذا ما نیز در تیم مدیریتی 🤝گزارشی تهیه کردیم تا خدمت شما سروران گرامی در سه محور اجرایی ، آموزشی و پرورشی ارائه دهیم امیدوارم با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق تر حرکت رو به جلو داشته باشیم

گزارش شماره یک سال 1399 دبیرستان شکوه شفق – حوزه فناوری
گزارش شماره دو سال 1399 دبیرستان شکوه شفق – حوزه آموزشی
گزارش شماره سه سال 1399 دبیرستان شکوه شفق – حوزه پرورشی