این درسنامه ها و نمونه آزمون مربوط به درس پیام‌های آسمانی شاگردان پایه نهم می باشد برای تکرار و تمرین بیشتر و آمادگی در آزمون.

دانش آموز گرامی شما می توانید فایل PDF آن را از لینک های زیر دانلود فرمایید.